CASES

Socialt frikort er en digital selvbetjenings løsning med et integreret sagsbehandlingssystem udviklet i samarbejde med KOMBIT til Børne- og Socialministeriet

Knowledge Cube har i samarbejde med Nævnenes Hus udviklet Klageportalen til digital oprettelse og behandling af klager. Nævnenes Hus er en nyoprettet styrelse, som håndterer klagesager for 19 individuelle nævn.

DYS er en kombineret selvbetjenings- og sagsbehandlingsløsning, udviklet til Udenrigsministeriet for at skabe en optimeret brugergrænseflade til et helt nyt legaliseringssystem.

VITAS er landsdækkende digital selvbetjeningsløsning, som har gjort det meget nemmere at oprette løntilskudsstillinger, praktikforløb og tilskud til et voksenlærlingeforløb for virksomheder.

MAB er en digital selvbetjeningsløsning, som er udviklet til Miljøstyrelsen for at skabe en effektiv autorisationsordning for sprøjteførere, desinfektører og forhandlere af sprøjtemidler.
Knowledge Cube har gennem en pragmatisk agil proces udviklet Køreprøvebookingssystemet for KOMBIT i tæt samarbejde med repræsentanter fra henholdsvis Rigspolitiet, kørelærere og Borgerservice.
BMD er en digital selvbetjeningsløsning, som er udviklet til Miljøstyrelsen for at skabe en bekæmpelsesmiddeldatabase for pesticider og biocider.
Københavns Kommune (BIF) har iværksat Borgeren Ved Roret strategien, som berører jobcentrets kerneydelse, nemlig at hjælpe borgere hurtigst muligt i job gennem motiverende samtaler og professionel vejledning og rådgivning.
Kursistadministrationen (KAS) er et redskab for Beskæftigelses-forvaltningen i Københavns Kommune til at effektivt styre deres opgaveløsning inden for kursusområdet.
Stormbasen er en webbaseret portalløsning, udviklet til Stormrådet for at understøtte forsikringsselskabernes behandling af sager om stormflod.
EØS er en webbaseret portalløsning, oprindeligt udviklet af Rambøll og KMD til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, men som nu supporteres og vedligeholdes af Knowledge Cube i et stærkt samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.