CASES

Socialt frikort er en digital selvbetjenings løsning med et integreret sagsbehandlingssystem udviklet i samarbejde med KOMBIT til Børne- og Socialministeriet

Knowledge Cube har i samarbejde med Nævnenes Hus udviklet Klageportalen til digital oprettelse og behandling af klager. Nævnenes Hus er en nyoprettet styrelse, som håndterer klagesager for 19 individuelle nævn.

Case: Digital Ydelses service

DYS er en kombineret selvbetjenings- og sagsbehandlingsløsning, udviklet til Udenrigsministeriet for at skabe en optimeret brugergrænseflade til et helt nyt legaliseringssystem.

Case: VITAS

VITAS er landsdækkende digital selvbetjeningsløsning, som har gjort det meget nemmere at oprette løntilskudsstillinger, praktikforløb og tilskud til et voksenlærlingeforløb for virksomheder.

Case: MAB

MAB er en digital selvbetjeningsløsning, som er udviklet til Miljøstyrelsen for at skabe en effektiv autorisationsordning for sprøjteførere, desinfektører og forhandlere af sprøjtemidler.

Case: Køreprøvebooking

Knowledge Cube har gennem en pragmatisk agil proces udviklet Køreprøvebookingssystemet for KOMBIT i tæt samarbejde med repræsentanter fra henholdsvis Rigspolitiet, kørelærere og Borgerservice.

Case: Bekæmpelsesmiddeldatabasen

BMD er en digital selvbetjeningsløsning, som er udviklet til Miljøstyrelsen for at skabe en bekæmpelsesmiddeldatabase for pesticider og biocider.

Case: Udviklingsmål

Københavns Kommune (BIF) har iværksat Borgeren Ved Roret strategien, som berører jobcentrets kerneydelse, nemlig at hjælpe borgere hurtigst muligt i job gennem motiverende samtaler og professionel vejledning og rådgivning.

Case: Kursistadministrationen

Kursistadministrationen (KAS) er et redskab for Beskæftigelses-forvaltningen i Københavns Kommune til at effektivt styre deres opgaveløsning inden for kursusområdet.

Case: Stormbasen

Stormbasen er en webbaseret portalløsning, udviklet til Stormrådet for at understøtte forsikringsselskabernes behandling af sager om stormflod.

Case: Eøs

EØS er en webbaseret portalløsning, oprindeligt udviklet af Rambøll og KMD til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, men som nu supporteres og vedligeholdes af Knowledge Cube i et stærkt samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.