Kursist­administrations­systemet

Kursitadministrationssystem


Digital Kursistadministrationssystem er et automatiseret administrations- og bookingsystem, som understøtter ledige i at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Knowledge Cube har udviklet et centralt administrations- og bookingsystem for Københavns Kommune. Administrationsløsningen sikrer effektiv sagsbehandling og giver overblik over skræddersyede aktivitetsforløb. Kursistadministrationen giver brugerne et komplet redskab til at administrere aktiviteter og undervisningsgange inden for aktivitetsforløb og nyttejob, foretage fremmøderegistrering, behandle ikke-fremmødte borgere og registrere mentorforløb. Administrationssystemet understøtter vejen tilbage på arbejdsmarkedet for ledige i Københavns Kommune.  

Udfordring og formål

Med udgangspunkt i Københavns kommunes strategi ”Borgeren Ved Roret”, ønskede Københavns kommune et brugercentreret system til håndtering og styring af beskæftigelsesaktiviteter, hvor administrativt personale let kan udarbejde handleplaner og følge op herpå.  

Resultater

Københavns Kommunes Kursistadministrationssystem (KAS) har som en væsentlig gevinst bidraget til forbedring af kommunikation mellem Beskæftigelsesforvaltningens centre. Systemet håndterer administrative elementer i Kontanthjælpsreformen, som fx fremmøderegistrering af borgere i nyttejob og håndtering af mentorer og mentorforløb.


Kursistadministrationssystemet har i sin helhed

Øget kvalitet og effektivitet i udarbejdelse af journalisering af handleplaner
Håndtering af 6.000 eksterne brugere og 800 administrative brugere
Effektiviseret proces for planlægning og booking af aktiviteter
Automatisering af manuelle processer

Kursistadministrationssystemet har først og fremmest bidraget med et markant løft i kvaliteten af hele vores styring af opgaveløsningen. KAS har effektiviseret og systematiseret registreringen og håndteringen af kursisternes deltagelse og manglende deltagelse i aktiviteter

Mikael Siemsen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune