BygAlment

BygAlment


BygAlment er en online platform til dokumentation af byggeprojekter, der sikrer ensartethed og gennemsigtighed for parterne i de almene byggesager.

BygAlment er en digital platform til indsamling og styring af den dokumentation, der er relevant for de almene boligorganisationer og de øvrige parter i de almene byggesager. Projekternes dokumentation følger et flow der blandt andet sikrer ensartet håndtering af granskning og risikovurdering. Løsningen rummer desuden store potentiale for analyse og datadrevet læring om byggeri på tværs af projekterne.

Udfordring og formål

BygAlment er etableret for at understøtte og lette arbejdet med indsamling, strukturering, godkendelse og senere anvendelse af den omfattende dokumentation, der ofte følger de almene byggeprojekter, der er dækket af Byggeskadefondens eftersyns- og skadeordning.

Resultater

En ny og tidssvarende platform der samler relevant dokumentation det samme sted for alle parter og understøtter arbejdet med strukturering, godkendelse og søgning i dokumenterne. BygAlment udgør en ny og forbedret mulighed for de almene boligorganisationer og deres samarbejdspartnere i sikringen af relevant og retvisende dokumentation for det almene byggeri i Danmark.