Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering


VITAS er en landsdækkende digital selvbetjeningsløsning, som har gjort det lettere at oprette løntilskudsstillinger, praktikforløb og tilskud til et voksenlærlingeforløb for virksomheder

VITAS er en national løsning med komplekse forretningsregler, som faciliterer kommunikationen mellem forskellige aktører på beskæftigelsesområdet. Disse aktører har differentieret adgang til følsomme personoplysninger for brugere afhængigt af bemyndigelse til indsigt. VITAS erstattede det forhenværende blanketsystem med et brugervenligt og dialogbaseret, digitalt ansøgningsflow. Dette sparer tid og ressourcer for både virksomheder og jobcentre. Derudover gør VITAS det nemmere for virksomheder at oprette løntilskudsstillinger, praktikforløb og tilskud til voksenlæringsforløb.

Udfordring og formål

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ønskede et system til at understøtte mere smidige og automatiserede administrative forretningsgange indenfor beskæftigelsesfaglige kommunale arbejdsopgaver og -processer.

Resultater 

Selvbetjeningsløsningen digitaliser og automatiser administrative forretningsgange i VITAS. Dette har sikret hurtigere og mere effektiv sagsbehandling blandt andet via løsningens valideringsregler, som resulterer i færre fejludfyldte ansøgninger, kontrakter og bevillinger. VITAS er gået fra at digitalisere blanket- og administrationsforløb for en enkelt ordning i fem kommuner til at digitalisere adskillige nye ordninger i alle Danmarks kommuner. Blandt disse tæller Virksomhedspraktik, Nytteindsats, Voksenlærlingeforløb, Integrationsgrunduddannelsesforløb, Mentorbevilling og Hjælpemiddelbevilling.


VITAS har i sin helhed

Indstillet til digitaliseringsprisen i 2016
Administrerer 3.000 daglige brugere og 300.000 sager årligt
Ensartet og smidig sagsbehandling og administration
Automatisering af processer, og dermed færre administrative manuelle opgaver hos medarbejderne