Socialt Frikort

Socialt Frikort


Med den digitale selvbetjeningsløsning til Socialt Frikort har Knowledge Cube hjulpet de mest udsatte borgere med en digital løsning til håndtering af beskæftigelseshonorar på op til 20.000 kr. uden at blive trukket i andre forsørgelsesydelser


Socialt Frikort fra KOMBIT og Børne- og Socialministeriet er en digital webløsning der tilgås af borgere, virksomheder og kommunale sagsbehandlere. Den digitale selvbetjeningsløsning Socialt Frikort sikrer relevante oplysninger om borgere, som har fået tilknyttet eller ansøger om et Socialt Frikort. Webapplikationen er et digitalt Socialt Frikort, hvor en kommune kan oprette et Socialt Frikort, tilknytte en borger og herefter monitorere det enkelte frikort. Virksomheder har mulighed for at tilknytte borgere med et socialt frikort og herefter registrere og udbetale løn til borgeren.  

Udfordring og formål 

Folketinget vedtog den 31. maj 2018 lov om Socialt Frikort med krav om idriftsættelse af løsning allerede den 2. januar 2019. En kort tidshorisont for projektets gennemførelse gjorde det oplagt at vælge et agilt projektforløb.  

Resultater

Socialt Frikort har vist hvordan fleksibilitet fra lov til løsning ikke behøver at være kompleks, det er muligt at arbejde med kort aftræk fra ide til eksekvering og idriftsættelse. Selvbetjeningsløsning har muliggjort digital sagsbehandling og udstedelse af Sociale Frikort til borgere og virksomheder. Socialt Frikort har bragt udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet og har via den supplerende ydelse de opnår gennem frikortet en højere livskvalitet. Løsningen bidrager også til en forbedret CSR-profil for virksomheder.


Socialt Frikort har i sin helhed

785 ansættelser pr. 20-10-2020 via det Social Frikort
2471 udstedelser af Sociale Frikort pr. 20-10-2020
Mindsket behovet for kontakthjælpsydelser med 10 procentpoint
Øget livskvalitet for udsatte borgere