Bekæmpelses­middel­databasen

Bekæmpelsesmiddeldatabasen


Bekæmpelsesmiddeldatabasen hjælper medarbejdere i Miljøministeriet med at sikre en smidig, ensrettet og automatiseret ansøgnings- og registreringsproces af bekæmpelsesmidler

Bekæmpelsesmiddeldatabasen er en webbaseret løsning.  Alle ansøgninger og indberetninger lagres og videredistribueres til de medarbejdere, som skal behandle ansøgningen eller indberetningen i systemet iht. specifikke regler. Databasen muliggør registrering af ansøgninger, sagsbehandling og offentliggørelse af data om bekæmpelsesmidler, som er baseret på gældende dansk og EU lovgivning inden for området. Til løsningen har Knowledge Cube også udarbejdet en App, der giver overblik over midler, der er blevet scannet via BMD-App (en app, som scanner stregkoder på midler).

Udfordring og formål

Miljøstyrelsen havde et ønske om at modernisere og videreudvikle en række funktionaliteter i Bekæmpelsesmiddeldatabasen i et nyt centralt administrations- og databasesystem. Det nye database- og administrationssystem skulle højne brugervenlighed samt sikre en mere effektiv opgaveløsning for faggrupper på tværs af Miljøministeriet. I henhold til EU-lovgivning skulle Miljøstyrelsen godkende alle bekæmpelsesmidler og produkter introduceret på det danske marked.

Resultater

Den moderniserede bekæmpelsesmiddeldatabase har medført et mere konsistent datagrundlag, som gør systemet lettere at anvende i det daglige arbejde. Den nye bekæmpelsesmiddeldatabase har sikret en mere effektiv og smidig indberetning-, ansøgnings- og registreringsproces. Integrationer til andre systemer er med til at mindske antallet af manuelle indtastninger for medarbejdere i Miljøstyrelsen.


Bekæmpelsesmiddeldatabasen har i sin helhed

Effektiviseret indberetning af bekæmpelsesmidler
Sikret indberetning af oplysninger om 6.300 produkter pr år
Sikret smidige og let tilgængelige ansøgnings- og registreringsproces
Udvidet løsningen med mobilapplikation/Native App