Byg og Miljø

Byg og Miljø


Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som anvendes af både borgere og virksomheder til ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser

Byg og Miljø er en landsdækkende selvbetjeningsplatform til administration af ansøgning om bygge- og miljøtilladelser. Borgere eller virksomheder ansøger om relevante tilladelser hos kommunen og/eller anden myndighed, og sagsbehandlere kan herefter behandle ansøgningen. Løsningen understøtter således den samlede sagsgang på bygge- og miljøsagsområdet.

Udfordring og formål

 Formålet med Byg og Miljø er øget selvbetjening og borgerinddragelse gennem digitalisering. Byg og Miljø skal bidrage til bedre, hurtigere, billigere og mere ensartet miljø- og byggesagsbehandling i kommunerne.

Resultater

Løsningen fremstår som en komplet modernisering af selvbetjeningsplatformen med fokus på brugervenlighed i understøttelsen af borgerens selvbetjening og dermed også en høj kvalitet i ansøgningsprocessen. Byg og Miljø resulterede således i en mere simpel ansøgningsproces samt et bedre fundament for effektiv sagsbehandling.


Byg og Miljø har i sin helhed

Haft 70.000 månedlige brugere samt 60 sagsbehandlere tilknyttet løsningen
Øget kvaliteten af ansøgningsprocessen
Sikret procesunderstøttelse og overbliksfunktionalitet
Optimeret brugervenligheden til understøttelse af borgernes selvbetjening