Køreprøvebooking

Køreprøvebooking


Køreprøvebooking er en landsdækkende digital selvbetjeningsløsning til digital håndtering af ansøgning om køreprøve

Køreprøvebooking er en landsdækkende selvbetjeningsløsning til digital håndtering af ansøgninger om kørekort og bestilling af køreprøver i samtlige kommuner. Køreprøvebooking håndterer alt fra ansøgning til gennemførsel af prøve, afgivelse af resultater og betaling af ydelser. Køreprøvebooking behandler ansøgninger og automatiserer tunge manuelle processer for borgere, myndigheder og virksomheder. Løsningen har resulteret i effektiviseringer og dermed lavere administrative omkostninger i processen for ansøgning om og tildeling af kørekort.

Udfordring og formål

Kunden ønskede nyudvikling af en eksisterende landsdækkende løsning til at håndtere godkendelse, bestilling og afvikling af køreprøver. Ønsket var en moderniseret brugergrænseflade samt mulighed for automatisering af dataindberetning. Formålet var at gøre det lettere for alle brugere af systemet at booke og administrere køreprøver. Ønsket var at skabe et mere effektivt og strømlinet selvbetjeningssystem for brugerne, som omfatter elever, kørelærere, borgerservice og politiet(politisagkyndig,politiadministrator og rigspolitiet).

Resultater

Knowledge Cube har udviklet en ny landsdækkende digital løsning til håndtering af ansøgninger om køreprøver. Køreprøvebooking giver forskellige brugergrupper mulighed for at få overblik over elever, forløb, godkendelser samt at booke og betale prøver gennem en effektiv og strømlinet proces.


Køreprøvebooking har i sin helhed

Samlet regler og processer i et system
Løftet en tung manuel proces for borgerservice, kørelærere og elever
Skabt høj sikkerhed i forhold til datahåndtering og login
Hurtigt håndteret ændringen af kørekortsbekendtgørelsen i forhold til Covid-19