Autorisations­system for brug af Bekæmpelses­midler

Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler


Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler er udviklet til Miljøstyrelsen for at skabe en effektiv autorisationsordning for sprøjteførere, desinfektører og forhandlere af sprøjtemidler

Autorisationssystemet gør det muligt for borgere via selvbetjening at få udstedt en autorisation fra Miljøstyrelsen. Forhandlere og andre kontrollører kan kontrollere, om borgere har gyldig autorisation. Autorisationsordningen finansieres via gebyr, og systemet er koblet op på Undervisningsministeriets systemer og understøtter online betaling. En autorisation er både tidsbegrænset og afhænger af, om borgeren har taget forskellige kurser. Autorisationssystemet fungerer som et register, så Miljøstyrelsen har overblik over, hvem der må bruge og sælge sprøjtemidler til professionelt brug i Danmark.

Udfordring og formål

Fra november 2015 ændredes reglerne for autorisation af sprøjteførere. Det er ikke længere tilstrækkeligt at have et sprøjtecertifikat, som typisk udstedes af en uddannelsesinstitution, før man anvender pesticider. Man skal have en autorisation, som udstedes af Miljøstyrelsen. De nye regler indbefatter, at forhandlere af sprøjtemidler skal uddannes og efterfølgende have en autorisation af Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen ønskede at udvikle et it-system, hvor borgere via en selvbetjeningsløsning kan få udstedt en autorisation fra Miljøstyrelsen.

Resultater

Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler muliggør, at professionelle kan ansøge om udstedelse af en autorisation via digital selvbetjening og betale via digitale betalingsservices.


Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler har i sin helhed

Digitaliseret sagsbehandling med 90 % automatisering
50.000 årlige brugere
Håndteret og automatisering af 60.000 – 70.000 autorisationer årligt
Brugervenlig effektivisering af eksisterende arbejdsgange