KlagePortalen Online

KlagePortalen Online


Digital klageportal med komplekse og automatiserede sagsbehandlings- og indberetningsflows


Klageportalen Online fra Nævnenes Hus er en digital sagsbehandlings- og indberetningsløsning, der digitalt understøtter klageprocessen. Således kan brugeren via løsningen oprette en klagesag, betale gebyr for indsendelse af klagen og følge klagens vej igennem behandling hos de relevante myndigheder.

Klageportalen rummer høj kompleksitet, fordi den skal håndtere selvbetjening, oprettelse og mulighed for at følge sin klage for en mængde forskelligartede klageformer. Kompleksiteten øges af at brugerne af løsningen er forskelligartede med unikke behov. Samlingen af klagenævn og ensretning af klageflows udgør rammen for effektiv og strømlinet indberetning.

Udfordring og formål

Nævnenes Hus havde et ønske og en central målsætning om på sigt at implementere og samle alle Klagenævn i en fælles portal. Målet med Klageportalen Online var at opnå en ensretning af klageflows, sagsbehandling og mulighed for indberetning af klager og herigennem opnå besparelser og effektiviseringer for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, Nævnenes Hus og borgerne.

Resultater

Klageportalen Online har reduceret antal løsninger til indberetninger af klager, sagsbehandlingstid for klageindberettelser- og behandling, samt sikret ensartethed for sagsbehandlere på tværs af borgere, myndigheder og virksomheder.


Klageportalen har i sin helhed

Reduceret sagsbehandlingstid på tværs af 4 klagenævn fra et gennemsnit på 7,4 til 4,6 måneder
Reduceret sagskommunikation mellem sagsparter
Sikret real time synkronisering for borgeren
Direkte advis til borgeren og sagens parter via e-mail