Vedligehold og support

Vedligehold og support

Forretningskritiske systemer kræver vedligeholdelse og support. Vi hjælper gerne med it-løsningen hele levetiden, og vi arbejder ud fra best practices, som sikrer en robust og professionel forvaltning af jeres systemer. Så kan I bruge jeres tid bedre.


Hos Knowledge Cube ønsker vi at skabe digital sammenhængskraft. For support og vedligeholdelse betyder det både at skabe sammenhæng mellem projekt og drift og at skabe sammenhæng i håndteringen af driften på systemer.


Vi anvender fire principper som fundament for Application Management

Faste processer – med udgangspunkt i ITIL
Faste roller og ansvarsområder
Åben og ærlig kommunikation
En indgang for kunden – single point of contact

Vi anvender ITIL processer tilpasset kundens behov, hvilket sikrer faste processer, samt en klar rolle- og ansvarsfordeling. Vi arbejder med gennemsigtighed, både i forhold til estimering og løsning af opgaver, og har fokus på at kommunikere åbent og ærligt. Application Management vejleder gerne kunderne, med udgangspunkt i den høje grad af faglige kompetencer funktionen besidder. I forhold til kundekontakten, herunder også brugere af systemet, har vi valgt en single point of contact i vores servicedesk. Det er vigtigt for os, at kunderne altid ved, hvad de kan forvente, samt at det er tydeligt, hvad kunden evt. selv skal deltage med af ressourcer.