Om os

Vi er knowledge Cube

Knowledge Cube er et mellemstort it-udviklings- og konsulenthus, som beskæftiger 65 dygtige og engagerede medarbejdere. Vi ønsker at levere forretningskritiske og innovative løsninger, som er afgørende i den digitale infrastruktur og vil gerne bidrage væsentligt til en smartere digital sammenhæng i samfundet – mellem borgere, virksomheder og myndigheder. Gennem vores agile tilgang baseret på Scrum, og med viden om moderne digitale løsninger, sætter vi fokus på kundens behov. Et tæt samarbejde omsætter kunders unikke forretningsbehov til de rigtige løsninger med fokus på størst mulig forretningsværdi.

Siden stiftelsen i 2005 har vi løst komplekse digitaliserings- og udviklingsprojekter for både offentlige og private kunder med udgangspunkt i Microsofts teknologier. Knowledge Cube har gennem en årrække udviklet digitale administrations- og selvbetjeningsløsninger indenfor domænerne Beskæftigelse & Social, Forbruger og Uddannelse, Transport og Retail, Teknik og Miljø samt Udenrigstjenester. Herigennem har vi opnået stor forretningsforståelse inden for de enkelte domæner og udviklet komplekse løsninger til både KOMBIT, Udenrigsministeriet, STAR, Miljøstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Nævnenes Hus for at nævne et væsentligt udpluk. 

Senest har Knowledge Cubes kompetencer og erfaringer vist sig i en række statslige og kommunale løsninger, heriblandt Køreprøvebooking, Byg og Miljø, Chatbot til ferieområdet for ledige, UM CRM, VITAS, Digital Ydelsesservice og Klageportalen, hvor sidstnævnte blev nomineret til Implementeringsprisen ved konferencen Offentlig Digitalisering 2019.

Knowledge Cube er specialister i Microsofts teknologi og har været Microsoft Gold Partner i mange år. Vi benytter sikre standardkomponenter til hurtigt at skabe en grundlæggende arkitektur for løsningen. Derefter opbygger vi præcis den skræddersyede løsning som giver mest værdi for kunden. Vi benytter udbredte og anerkendte open source-komponenter til at give den bedste brugeroplevelse uden unødige licenser og bindinger og med højest mulig grad af tryghed, når løsninger bruges på tværs af landegrænser.

Knowledge Cube arbejder også med eksterne samarbejdspartnere hvor der er behov for det. Vi samarbejder løbende med Statens IT i forbindelse med drift af forskellige løsninger til offentlige myndigheder. Desuden researcher vi hele tiden nye teknologier som Robotics, Block Chain, og AI for hele tiden at vurdere den værditilførsel en ny teknologi kan skabe hos kunden.

Vores organisation

Vi har ikke den store stab og lægger vægt på at være effektive. Vores organisationsstruktur er flad og vi sætter en ære i hurtigt at kunne omsætte kundens idéer, forespørgsler og ændringsønsker til velfungerende løsninger.

Vores mission

Vores mission er ”at levere digital værdi” – værdi for dem der leverer service, og værdi for dem der modtager service; det være sig vores kunder og den enkelte bruger, borger eller virksomhed, der kommer i kontakt med en af vores løsninger i det daglige.

Vores værdigrundlag

Vi arbejder efter høje standarder og sætter høje krav til os selv og til hinanden. Vi skelner mellem, hvad der er væsentligt og mindre væsentligt sådan at vores energi kun rettes derhen, hvor det skaber værdi.

Vi lægger afgørende vægt på kvalitet og brugervenlighed i vores løsninger og sætter høje krav til os selv, og det vi leverer til vores kunder. Brugervenlighed er for os ikke kun brugergrænseflade, men også nytænkning i forhold til eksempelvis integrationer og databehandling. Vi er eksperter i digitalisering og sætter en ære i at være det. Vi arbejder pragmatisk agilt efter Scrum og SAFe, og vi er gode til det.

Medarbejderne

Vores medarbejdere er dem, der sammen med kunden, får projekterne til at lykkes og får den efterfølgende support og vedligehold til at forløbe smidigt og effektivt. Hver og én besidder dybe tekniske kompetencer målrettet mod deres arbejdsområde, hvad enten det er projektledelse, systemudvikling, kvalitetssikring eller applikations vedligehold.

Alle der sidder med arkitektur, udvikling, kvalitetssikring eller applikations vedligehold og support, har en relevant teknisk uddannelse og er typisk ingeniører fra DTU, ITU eller har taget en IT rettet uddannelse fra andre uddannelsesinstitutioner. Hertil kommer en mangeårig erhvervserfaring og indbygget lyst og nysgerrighed til at være på forkant med den teknologiske udvikling.

Samarbejde og individualitet

Den enkelte medarbejder har personlige mål for, hvilke certificeringer de skal stile efter, og sikrer en relevant, målrettet og kontinuerlig kompetenceudvikling, der tæller certificeringer inden for Microsoft teknologier, projektledelse (PRINCE2), kravspecificering (IREB), agile udviklingsmetoder (Scrum), test (ISTQB) og service management (ITIL).

Vores erfarne projektledere, forstår at styre projekterne fra start til slut for at opnå det ønskede resultat. Projektlederne støttes af vores forretningsanalytikere, som har stor indsigt i både de forretningsmæssige og tekniske aspekter af it-udvikling.

Fælles for alle vores medarbejdere er, at de har fokus på at løse problemer med en ”Can Do” attitude, der overvinder forhindringer i projektet, store som små, og skaber resultater for vores kunder. Hvor det er en natulighed at alle sætter sig grundigt ind i kundens forhold, problemstillinger for at skabe den helt afgørende forretningsforståelse, der er brobygger mellem de kundens problemområder og den løsning vi leverer.

Socialt miljø

I Knowledge Cube handler et godt arbejdsliv ikke kun om gode projekter og arbejdsopgaver, men det handler i lige så høj grad om et godt socialt miljø, hvor man dagligt møder mennesker, der brænder for deres arbejde og fritidsinteresser. Dette skal skabe grundlaget for det effektive, konstruktive og gode samarbejde i det daglige, indbyrdes og sammen med kunden. 

Ledelsen

ChIEf Executive Officer (CEO)

Danny dyrman Christensen

Cand.merc.aud (CBS)

+ 45 87 30 25 05
ddc@knowledgecube.net

Medstifter af Knowledge Cube A/S (2005). Danny har baggrund i revision og rådgivning med rollen som auditor i PwC og har sidenhen været CFO i American Express. I Knowledge Cube har Danny oprindeligt haft leverance ansvar for løsninger og projekter for globale retail kunder. Siden 2014 har Danny været CEO i Knowledge Cube.

CHIEF Operating Officer (Coo)

Anne Marie Jess Hansen

Ph.D. (CBS)
Forh. Rådsmedlem, Statens It-råd

+ 45 40 30 45 48
amjh@knowledgecube.net

Anne Marie har mere end 20 års erfaring med digital transformation af virksomheder fra blandt andet Deloitte, PKA, Forca og senest som Vicedirektør i ATP. Anne Marie har endvidere været rådsmedlem i Statens It-råd siden 2014 og har således omfattende erfaring med risikostyring og udvikling af it-løsninger til det offentlige Danmark. I Knowledge Cube har Anne Marie ansvaret for leveranceorganisationen og branding af Knowledge Cube.

CHIEF Commercial Officer (CCO)

AMIR MIRZAY CHIRAZI

MBA (London Business School)

+ 45 26 20 07 20
amc@knowledgecube.net

Amir har mere end 18 års erfaring som kommerciel leder og leveranceansvarlig af store komplekse it-udviklingsprojekter til bank, pension og forsikringskunder og har således bestridt ledende positioner i blandt andet Dansk Bank, Forca, Schantz, Keylane og senest P+. I Knowledge Cube har Amir det overordnede ansvar for kunder, salg og bids.  

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand

Søren Hougaard

  • Administrerende direktør i AMS Group, adjungeret professor, CBS.
  • Bestyrelsesaktiv i Den Sociale Kapitalfond, Symbion Science Park, Copenhagen School of Entrepreneurship, ErhvervsInvest.
  • Rådgiver for regeringen i forhold til iværksættelse og innovation.

Bestyrelsesmedlem

FRITJOF LIND

  • Managing Partner i CIONET.com og administrerende direktør i Reset Works Consulting.
  • Bestyrelsesaktiv i CPH WEST(formand), UV Data A/S, Global Connect/T26, Technology A/S og Mjølner Informatics A/S.
  • Rådgiver via Venture Partners