Bevisadministrations­systemet

Bevisadministrationssystemet


Bevisadministrationssystemet er en digital selvbetjenings- og indberetningsløsning som anvendes af borgere, virksomheder og myndigheder til udstedelse af chaufførbeviser

Bevisadministrationssystemet 2 (BAT2) er et nationalt indberetningssystem anvendt af Færdsels- og Beredskabsstyrelsen og Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen til udstedelse af chaufførbeviser. Bevisadministration er en samlet indberetningsplatform til at understøtte flere bevistyper. Systemet sikrer en transparent og fyldestgørende indberetning gennem automatiserede arbejdsgange.

Udfordring og formål

Kunden ønskede nyudvikling af en national løsning til at understøtte den nye lovgivning på taxaområdet og efterfølgende implementering af flere bevistyper i løsningen. Formålet med BAT2 er at effektivisere omfattende manuelle processer til ansøgninger og godkendelser.

Resultater

Knowledge Cube har udviklet en national indberetningsplatform til Trafik-, Bygge-, Boligstyrelsen, som samlet understøtter flere bevistyper afhængig af lovmæssige ændringer. BAT2 har i særdeleshed optimeret tidsforbruget for sagsbehandlere.


BAT2 har i sin helhed

Sikret brugerne en samlet løsning til håndtering og udstedelse af chaufførkort
Skabt en professionel webløsning bygget på moderne teknologier til sikker og stabil håndtering af Styrelsens proces for udstedelse af chaufførkort
Optimeret arbejdsgange ved at automatisere godkendelsesprocessen
Sikret en sikker betalingsproces via integration til Dansk Internet Betalings System (DIBS) og NemHandel