CASE: VITAS

VITAS er landsdækkende digital selvbetjeningsløsning, som har gjort det meget nemmere at oprette løntilskudsstillinger, praktikforløb og tilskud til et voksenlærlingeforløb for virksomheder.

OM LØSNINGEN

SELVE LØSNINGEN

Løsningen er blevet udviklet på baggrund af et tæt samarbejde med relevante interessenter, som løbende har været inddraget for at validere og tilpasse løsningen. Projektet blev indledt med en analysefase, hvor Knowledge Cube på baggrund af indgående viden om kundens forretning på kort tid var i stand til, at tilrettelægge et forløb med udgangspunkt i Scrum. Med det udgangspunkt kan løsningen fremadrettet skabe størst mulig værdi for kunden og slutbrugerne.

Før VITAS foregik dialogen mellem virksomheder og jobcentre gennem udveksling af post eller mail. Dette medførte blandt andet at blanketter ofte var udfyldt forkert, og at virksomheder og medarbejderrepræsentanter ofte skulle svare på unødige spørgsmål, fordi papirblanketterne var nødt til at dække samtlige ansøgningsforløb. VITAS er et digitalt ansøgningssystem for virksomhedsrettede tilbud, der er udviklet for at sikre en effektiv og sikker kommunikation mellem alle interessenter; herunder blandt andet alle landets kommuner.

Se løsningen her

RESULTAT

VITAS erstatter det forhenværende blanketsystem i et brugervenligt og dialogbaseret ansøgningsflow, der sparer tid og ressourcer for både virksomheder og jobcentre. Løsningen gør det nemmere for virksomheder at oprette løntilskudsstillinger, praktikforløb og tilskud til voksenlæringsforløb. Løsningen er på succesfuld vis blevet udvidet af flere omgange, og løsningen har derfor også omfattet Integrationsgrunduddannelser siden starten af 2017.

Grundet kundens store tilfredshed med løsningen blev VITAS udvalgt som en af tre nominerede løsninger, blandt alle indstillede løsninger, til digitaliseringsprisen i 2016. Løsningen stod klar ved deadline og har siden lanceringen kørt yderst stabilt og har, efter en kort indkøringsperiode, et mindre behov for support til slutbrugerne. Knowledge Cube har siden afslutningen på udviklingsprocessen stået for den videre vedligeholdelse, support og drift af systemet.