Socialt Frikort

Løsningen er speciel, fordi folketinget d. 31. maj 2018 vedtog Socialt Frikort ved lov med krav om idriftsættelse af en funktionel løsning til d. 2. januar 2019. Derved var tidshorisonten for tildeling af leverandør og efterfølgende udvikling betydeligt kortere end normale projekter. For at imødekomme tidshorisonten tildelte Børne- og socialministeriet, KL og KOMBIT ansvaret for udvikling af en fælles kommunal løsning. Efter en projektkonkurrence, får Knowledge Cube tildelt opgaven og arbejder tæt sammen med KOMBIT i en agil model, og leverer en kørende grundløsning til Socialt Frikort på blot halvanden måned.

Socialt frikort