Chatbot i samarbejde med Københavns Kommune

Knowledge Cube samarbejder med Københavns Kommune om udarbejdelse af en Chatbot. Formålet med samarbejdet er, at Chatbotten vil kunne give de rigtige svar til de spørgsmål brugerne stiller i forhold til ferieområdet. Knowledge Cube bruger IBM Watson, som grundsten for Chatbot og kan ved hjælp af Watson opsætte intelligente svarmuligheder, som giver brugeren det korrekt svar.

Knowledge Cube hjælper med et 3 delt implementeringsforløb med udgangspunkt i Design Thinking, som består af henholdsvis af worksshops og test. Formålet er at forstå, designe samt teste de relevante spørgsmål og finde de rigtige svar.

  • Forståelse
    Samarbejdet startede med en workshop hvor værktøjer, som Empathy Mapping og Conversation Mapping blev brugt til, at finde relevante spørgsmål og svar udfra forskellige personas.
  • Design
    Efterfølgende har Knowledge Cube med udgangspunkt i den gode samtale designet samtaleforløbet fra spørgsmål til svar. Knowledge Cube står endvidere for, facilitering og rådgivning til, at desgine samtalen i IBM Watson.
  • Afprøvning 
    Det afgørende element i implementeringsforløbet er afprøvning, som foretages i både forståelse- og designfasen samt en konkret afprøvning.

Knowledge Cube oversætter ikke bare en FAQ, men går skridtet videre, og har sammen København Kommune igang i et effektivt værktøj, der kan give brugeren det svar de leder efter. Vi glæder os til det videre arbejde sammen med Københavns Kommune og udviklingen af Chatbot.