Case: Socialt Frikort

Socialt Frikort er en digital selvbetjeningsløsning med et integreret sagsbehandlingssystem udviklet i samarbejde med KOMBIT til Børne- og Socialministeriet. 

Løsningen er speciel, fordi folketinget d. 31. maj 2018 vedtog Socialt Frikort ved lov med krav om idriftsættelse af en funktionel løsning til d. 2. januar 2019. Derved var tidshorisonten for tildeling af leverandør og efterfølgende udvikling betydeligt kortere end normale projekter. For at imødekomme tidshorisonten tildelte Børne- og socialministeriet, KL og KOMBIT ansvaret for udvikling af en fælles kommunal løsning. Efter en projektkonkurrence, får Knowledge Cube tildelt opgaven og arbejder tæt sammen med KOMBIT i en agil model, og leverer en kørende grundløsning til Socialt Frikort på blot halvanden måned.

Se løsningen her

OM LØSNINGEN

SELVE LØSNINGEN

Løsningen er speciel, fordi folketinget d. 31. maj 2018 vedtog Socialt Frikort ved lov med krav om idriftsættelse af en funktionel løsning til d. 2. januar 2019. Derved var tidshorisonten for tildeling af leverandør og efterfølgende udvikling betydeligt kortere end normale projekter. For at imødekomme tidshorisonten tildelte Børne- og socialministeriet, KL og KOMBIT ansvaret for udvikling af en fælles kommunal løsning. Efter en projektkonkurrence, får Knowledge Cube tildelt opgaven og arbejder tæt sammen med KOMBIT i en agil model, og leverer en kørende grundløsning til Socialt Frikort på blot halvanden måned.

Se løsningen her

RESULTATET

       Løsningen er blevet en webapplikation for kommunale sagsbehandlere,  virksomheder og borgere med socialt frikort med integration til NemLogin og CPR-numre.

·         Kommuner kan oprette sociale frikort og monitere borgeres sociale frikort.

·         Virksomheder, som vælger at ansætte social udsatte med et Socialt Frikort, kan registrere ansættelser og den udbetale løn.

·        Borgere kan oprette et frikort, med mulighed for at se deres eget frikort, egne ansættelser samt kontakt oplysninger på deres ansættelser.

Knowledge Cube har efterfølgende stået for yderligere videreudvikling, vedligeholdelse og support af løsningen.