CASE: MAB

Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) er udviklet til Miljøstyrelsen for at skabe en effektiv autorisationsordning for sprøjteførere, desinfektører og forhandlere af sprøjtemidler.

OM LØSNINGEN

UDFORDRING OG LØSNINGSØNSKE

Fra november 2015 ændredes reglerne for autorisation af sprøjteføre. Det er ikke længere tilstrækkeligt at have et sprøjtecertifikat, som typisk udstedes af en uddannelsesinstitution, før man anvender pesticider. Man skal også have en autorisation, som udstedes af Miljøstyrelsen. De nye regler indbefatter, som noget nyt, at forhandlere af sprøjtemidler skal uddannes, og efterfølgende have en autorisation af Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen ønskede at udvikle et it-system, hvor borgere, via selvbetjening på enten Borger.dk eller Virk.dk, kunne få udstedt en autorisation fra Miljøstyrelsen.

SELVE LØSNINGEN

Knowledge Cube har i tæt samarbejde med Miljøstyrelsen udviklet MAB. Autorisationsordningen fungerer som en overbygning til reglerne om at landmænd og andre personer, der anvender sprøjtemidler professionelt, skal have et gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis.

Systemet gør det muligt for borgere, via selvbetjening på Borger.dk, at få udstedt en autorisation fra Miljøstyrelsen og systemet gør det muligt for forhandlere og andre kontrollører at kontrollere om borgere har gyldig autorisation. Da autorisationsordningen finansieres via gebyr, og en autorisation både er tidsbegrænset og afhænger af om borgeren har taget forskellige kurser, kobles systemet op på Undervisningsministeriets systemer og understøtter online betaling. 

It-systemet fungerer også som et register, så Miljøstyrelsen får overblik over hvem der må bruge og sælge sprøjtemidler til professionelt brug i Danmark.

Se løsningen her