Case: Kursistadministrationen

Kursistadministrationen (KAS) er et redskab for Beskæftigelses-forvaltningen i Københavns Kommune til at effektivt styre deres opgaveløsning inden for kursusområdet.

OM LØSNINGEN

SELVE LØSNINGEN

Løsningen var en ny administrationsløsning, der effektivt styrer og giver overblik over skræddersyede aktivitetsforløb. Kursistadministrationen giver brugerne et komplet redskab til at administrere aktiviteter og undervisningsgange inden for aktivitetsforløb og nyttejob, foretage fremmøderegistrering, behandle ikke-fremmødte borgere og registrere mentorforløb. Løsningen omfatter et sagsoverblik og sagsbehandling over ikke-fremmødte borgere, registrering af borgere i nyttejob samt mentortilknytning og mentorsamtaler.

RESULTAT

Københavns Kommune bruger i dag systemet med stor glæde og effektivitet. Løsningen har som en væsentlig sidegevinst bidraget til forbedring af kommunikation mellem Beskæftigelsesforvaltningens centre. Ydermere kan løsningen bruges til at håndtere administrative elementer i Kontanthjælpsreformen som fremmøderegistrering af borgere i nyttejob og håndtering af mentorer og mentorforløb.

Citat

“KAS har først og fremmest bidraget med et markant løft i kvaliteten af hele vores styring af vores opgaveløsning. KAS har effektiviseret og systematiseret registreringen og håndteringen af kursisternes deltagelse og manglende deltagelse i aktiviteter.”

Mikeal Siemsen, BIF - Københavns Kommune