Case: Bekæmpelsesmiddeldatabasen

Bekæmpelsesmiddeldatabasen (BMD) er en digital selvbetjeningsløsning, som er udviklet til Miljøstyrelsen for at skabe en bekæmpelsesmiddeldatabase for pesticider og biocider.

OM LØSNINGEN

SELVE LØSNINGEN

I Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase kan du finde oplysninger om Bekæmpelsesmiddelprodukter i Danmark. Løsningen er en bekæmpelsesmiddeldatabase for pesticider og biocider, hvor formålet er bl.a. at kunne håndtere krav til registrering af informationer ift. den nye pesticid- og biocidforordning. Systemet muliggør integrationer med andre systemer for at mindske antallet af manuelle indtastninger.

Bekæmpelsesmiddeldatabasen understøtter: Registrering af EU-optagelse og fornyelse af aktivstoffer, produktansøgninger og godkendelser og fornyelser heraf, overvågning af produktporteføljen, myndighedsarbejde og understøttelse af kontrolopgaver, opkrævning af afgifter og gebyrer, ministerbetjening, offentlige henvendelser, information til borgere, virksomheder, høringsparter, øvrige EU-lande og andre interessenter.

Se løsningen her

SELVE LØSNINGEN

Citat

"Medarbejderne hos Knowledge Cube er meget løsningsorienterede og har hurtigt en god forretningsforståelse for, hvad der skal udvikles og sammen med os foretage den rette prioritering. Har endvidere udvist stort ansvar for, at systemet var klar til tiden."
Anders Windelin, Miljøstyrelsen