Bevisadministrationssystem til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen (TBST) ønskede at anskaffe en ny it-løsning til at erstatte deres Bevisadministrationssystem (BAT) til udstedelse af beviser til chaufføruddannelser (CUB, STA og ADR-beviser) og chaufførkort til taxi-området. En modernisering af taxiloven betyder, at styrelsen skal overtage opgaven med udstedelse af taxiførerkort fra kommunerne, og de fandt derfor effektivisering af BAT1 nødvendig.

TBST’s mål med deres nye Bevisadministrationssystem (BAT2) var at få udviklet en it-løsning, der understøtter dem i administration og udstedelse af chaufførkortet til taxiområdet pr. 1. januar 2018. Det nye it-system skal sikre en effektiv ansøgningsproces og udstedelse af beviser.

Knowledge Cube har på få måneder i et tæt samarbejde med TBST implementeret et nyt system til at understøtte bevisudstedelsen. Vi er i Knowledge Cube stolte af det nye samarbejde, og vi ser frem til fortsat at videreudvikle BAT2, så systemet på sigt kan understøtte flere bevistyper!