Om Knowledge Cube

Om os

Knowledge Cube er en mellemstor ejerledet IT-virksomhed, der beskæftiger 53 dygtige og engagerede medarbejdere. Siden Knowledge Cube blev stiftet i 2005 har vi været vant til at håndtere komplekse projekter, enten i et flerleverandørsamarbejde eller selv. Knowledge Cube havde således som et af sine første projekter til opgave at medvirke til at nedlægge Amanda for at opbygge Arbejdsmarkedsportalen og senere Det Fælles Data Grundlag. Herfra fik vi vores indgående viden om IT-understøttelse inden for beskæftigelsesområdet og erfaring med at designe og udvikle løsninger med mange interessenter og snitflader.

Få år senere fik vi muligheden for at lave vores første borgerrettede indberetningsløsning Forbedrede Klageveje på Forbrug.dk, som opnåede nominering til Digitaliseringsprisen og vandt Bedst på Nettet prisen. Vi har lavet indberetningsløsninger såsom Stormbasen, som for alvor blev aktuel med de store storme i efteråret 2013.  Og senest har vi anvendt vores kompetencer og erfaring til at udvikle en række kommunale løsninger til bl.a. Løntilskudsadministration, Kursistadministration, Borgermodtagelse, Virksomhedsadministration, håndtering af Mentorordning og Nytteindsats.

Vores organisation

Vi har ikke den store stab og lægger vægt på at være effektive. Vores organisationsstruktur er flad og vi sætter en ære i hurtigt at kunne omsætte kundens idéer, forespørgsler og ændringsønsker til velfungerende løsninger.

Vores mission

Vores mission er ”at levere digital værdi” – værdi for dem der leverer service, og værdi for dem der modtager service; det være sig vores kunder og den enkelte bruger, borger eller virksomhed, der kommer i kontakt med en af vores løsninger i det daglige.

Vores værdigrundlag

Vi arbejder efter høje standarder og sætter høje krav til os selv og til hinanden. Vi skelner mellem, hvad der er væsentligt og mindre væsentligt sådan at vores energi kun rettes derhen, hvor det skaber værdi.

Vi lægger afgørende vægt på kvalitet og brugervenlighed i vores løsninger og sætter høje krav til os selv, og det vi leverer til vores kunder. Brugervenlighed er for os ikke kun brugergrænseflade, men også nytænkning i forhold til eksempelvis integrationer og databehandling. Vi er eksperter i digitalisering og sætter en ære i at være det. Vi arbejder pragmatisk agilt efter Scrum og SAFe, og vi er gode til det.

Medarbejderne

Vores medarbejdere er dem, der sammen med kunden, får projekterne til at lykkes og får den efterfølgende support og vedligehold til at forløbe smidigt og effektivt. Hver og én besidder dybe tekniske kompetencer målrettet mod deres arbejdsområde, hvad enten det er projektledelse, systemudvikling, kvalitetssikring eller applikations vedligehold.

Alle der sidder med arkitektur, udvikling, kvalitetssikring eller applikations vedligehold og support, har en relevant teknisk uddannelse og er typisk ingeniører fra DTU, ITU eller har taget en IT rettet uddannelse fra andre uddannelsesinstitutioner. Hertil kommer en mangeårig erhvervserfaring og indbygget lyst og nysgerrighed til at være på forkant med den teknologiske udvikling.

Samarbejde og individualitet

Den enkelte medarbejder har personlige mål for, hvilke certificeringer de skal stile efter, og sikrer en relevant, målrettet og kontinuerlig kompetenceudvikling, der tæller certificeringer inden for Microsoft teknologier, projektledelse (PRINCE2), kravspecificering (IREB), agile udviklingsmetoder (Scrum), test (ISTQB) og service management (ITIL).

Vores erfarne projektledere, forstår at styre projekterne fra start til slut for at opnå det ønskede resultat. Projektlederne støttes af vores forretningsanalytikere, som har stor indsigt i både de forretningsmæssige og tekniske aspekter af it-udvikling.

Fælles for alle vores medarbejdere er, at de har fokus på at løse problemer med en ”Can Do” attitude, der overvinder forhindringer i projektet, store som små, og skaber resultater for vores kunder. Hvor det er en natulighed at alle sætter sig grundigt ind i kundens forhold, problemstillinger for at skabe den helt afgørende forretningsforståelse, der er brobygger mellem de kundens problemområder og den løsning vi leverer.

Socialt miljø

I Knowledge Cube handler et godt arbejdsliv ikke kun om gode projekter og arbejdsopgaver, men det handler i lige så høj grad om et godt socialt miljø, hvor man dagligt møder mennesker, der brænder for deres arbejde og fritidsinteresser. Dette skal skabe grundlaget for det effektive, konstruktive og gode samarbejde i det daglige, indbyrdes og sammen med kunden. 

Den daglige ledelse

Managing Director

Danny dyrman Christensen

+ 45 40 95 50 05
ddc@knowledgecube.net

DIRECTOR, bUSINESS oPERATIONS

Rasmus Sørensen

+ 45 40 48 84 69
rs@knowledgecube.net

Director, bUSINESS SERVICES

Morten Engedal Sørensen

+ 45 21 34 20 85
mes@knowledgecube.net

Bestyrelsen

mANAGING DIRECTOR

Danny dyrman Christensen

  • Administrerende direktør i Knowledge Cube A/S. Er uddannet Cand.merc.aud fra Copenhagen Business School og har tidligere arbejdet i PwC og American Express.
  • Har været partner i Knowledge Cube siden 2005 og har arbejdet med udviklings- og implementeringsprojekter for såvel store private virksomheder som offentlige myndigheder.

Bestyrelsesformand

Søren HAUGAARD

  • Administrerende direktør i AMS Group, adjungeret professor, CBS.
  • Bestyrelsesaktiv i Den Sociale Kapitalfond, Symbion Science Park, Copenhagen School of Entrepreneurship, ErhvervsInvest.
  • Rådgiver for regeringen i forhold til iværksættelse og innovation.

Bestyrelsesmedlem

FRITJOF LIND

  • Managing Partner i CIONET.com og administrerende direktør i Reset Works Consulting.
  • Bestyrelsesaktiv i CPH WEST(formand), UV Data A/S, Global Connect/T26, Technology A/S og Mjølner Informatics A/S.
  • Rådgiver via Venture Partners 

Bestyrelsesmedlem

Anne Marie Jess Hansen

  • Bestyrelsesaktiv i Statens IT projektråd
  • Har mange års erfaring fra IT sektoren