Case: Køreprøvebooking

Køreprøvebooking er en landsdækkende digital løsning udviklet for KOMBIT til at håndtere ansøgninger om kørekort. Løsningen bruges til at planlægge, administrere, foretage afregning for og afgive resultater på køreprøver.

OM LØSNINGEN

SELVE LØSNINGEN

Løsningen, Køreprøvebooking, er udviklet fra bunden af gennem en agil udviklingsproces, hvor udvalgte brugere har været inddraget i hele udviklingsprocessen for at løsningen rammer deres behov bedst muligt. Knowledge Cube har derfor anvendt en arbejdsgang, i overensstemmelse med Design Thinking frameworket i henhold til at identificere det egentlige problem og at trække på brugerne for at bekræfte og forfine det opstillede løsningsforslag. Knowledge Cube var gennem en indgående viden om kundens forretning i stand til at skabe et solidt fundament i udredning af kundens problemstilling og struktureringen af en proces, som ville opfylde netop deres behov.

I hele processen har Knowledge Cube introduceret, uddannet og vejledt kunden i agil tilgang til udvikling, herunder Scrum metoden som specifikt er blevet anvendt i forløbet.

Den endelige løsning er et responsivt browserbaseret system, som kan tilgås på tværs af de efterspurgte platforme.  Systemet varetager hele processen fra afsendelse af ansøgning til gennemførelse af prøven, afgivelse af resultaterne og betaling af ydelserne.

Se løsningen her

RESULTATET

Efter et succesfuldt og tæt samarbejde med KOMBIT har Knowledge Cube leveret en løsning, der har gjort det hurtigere og mere brugervenligt at håndtere de forskellige aktiviteter, som er forbundet med køreprøver landet over. Det nye system tillader en mere fleksibel anvendelse for brugerne på tværs af forskellige devices og tilpasser samtidig dynamisk visningen af data for brugeren for at hjælpe med at skabe en let anvendelig og behagelig oplevelse af systemet.

Løsningen stod klar ved deadline og har siden lanceringen kørt yderst stabilt og har, efter en kort indkøringsperiode, et mindre behov for support til slutbrugerne. Knowledge Cube har siden afslutningen på udviklingsprocessen stået for den videre vedligeholdelse, support og drift af systemet.