Case: Digital Ydelses Service

DYS er en kombineret selvbetjenings- og sagsbehandlingsløsning, udviklet til Udenrigsministeriet for at skabe en optimeret brugergrænseflade til et helt nyt legaliseringssystem.

Digital ydelsesservice for udenrigsministeriet

OM LØSNINGEN

SELVE LØSNINGEN

Løsningen er speciel, fordi den både består af en selvbetjeningsløsning til brug for borgere og virksomheder, et ekspeditionssystem til borgere og virksomheder, som møder personligt op hos Udenrigsministeriet, samt håndterer den bagvedliggende sagsbehandling. Ydermere består løsningen af et e-register til brug for eksempeltvist udenlandske myndigheder, som gør det muligt at verificere ægtheden af en given legalisering.

Da løsningen favner bredt, består løsningen af en kombination af webløsninger samt Apps på iOS eller Android. Sidstnævnte er installeret og opstillet på tablets inde hos Udenrigsministeriet og kan derudover downloades til egen telefon. Det betyder, at der, udover den personlige betjening hos Udenrigsministeriet, nu også er mulighed for selvbetjening døgnet rundt.

Se løsningen her
Find appen her

SELVE LØSNINGEN

Efter et succesfuldt og tæt samarbejde med Udenrigsministeriet har vi i Knowledge Cube leveret en løsning, der har gjort det hurtigere og nemmere at håndtere legaliseringer i Danmark. Det nye system tillader en mere fleksibel legalisering for borgere og virksomheder på tværs af forskellige selvbetjeningsmuligheder samt ved personlig betjening.

Løsningen stod klar ved deadline og har siden lanceringen været en succes. Der har været stor tilfredshed med løsningen fra Udenrigsministeriet samt slutbrugerne. Det betyder også, at vi fremadrettet kan se frem til et fortsat samarbejde med Udenrigsministeriet, der byder på videreudvikling af DYS samt udvikling af en søster-løsning.