Knowledge Cube er kommet i luften med med driften af Byg & Miljø

Så er vi kommet i luften med driften af Byg & Miljø efter et godt samarbejde med KOMBIT gennem de sidste 5 måneder samt en succesfuld transitionsweekend. Vi er glade for at være Byg & Miljøs nye leverandør, og vi glæder os til at drifte og forbedre løsningen til gavn for alle borgere og virksomheder, der skal ansøge om bygge- og miljøtilladelser

Byg & Miljø er en webbaseret it-selvbetjeningsløsning, der skal bruges af borgere og virksomheder, der ønsker at søge tilladelse til at bygge nyt, bygge til, bygge om og søge om miljøtilladelser – blandt meget andet. Også godkendelsespligtige virksomheder kan anvende Byg og Miljø til at søge om miljøgodkendelser digitalt.

Byg & Miljø var førhen opdelt i tre områder: En byggedel, en borgerrettet miljødel og Miljøudvidelsen (den virksomhedsrettede miljødel) som henvender sig til virksomheder underlagt Miljølovgivningen. Alle landets kommuner er tilsluttet byggedelen og miljøudvidelsesdelen i Byg & Miljø. 92 kommuner er tilsluttet den borgerrettede miljødel. Målet med løsningen er, at give en hurtigere og mere ensartet ansøgningsproces. Det er stadig kommunens ansvar at sagsbehandle og udstede byggetilladelse mm.