Nyhedsarkiv

Nyhedsarkiv

Socialt Frikort

Socialt Frikort Løsningen er speciel, fordi folketinget d. 31. maj 2018 vedtog Socialt Frikort ved lov med krav om idriftsættelse af en funktionel løsning til d. 2. januar 2019. Derved var tidshorisonten for tildeling af leverandør og efterfølgende udvikling betydeligt kortere end normale projekter. For at imødekomme tidshorisonten tildelte Børne- og

Læs mere

Chatbot i samarbejde med Københavns Kommune

Chatbot i samarbejde med Københavns Kommune Knowledge Cube samarbejder med Københavns Kommune om udarbejdelse af en Chatbot. Formålet med samarbejdet er, at Chatbotten vil kunne give de rigtige svar til de spørgsmål brugerne stiller i forhold til ferieområdet. Knowledge Cube bruger IBM Watson, som grundsten for Chatbot og kan ved hjælp

Læs mere

Bevisadministrationssystem til TBST

Bevisadministrationssystem til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen (TBST) ønskede at anskaffe en ny it-løsning til at erstatte deres Bevisadministrationssystem (BAT) til udstedelse af beviser til chaufføruddannelser (CUB, STA og ADR-beviser) og chaufførkort til taxi-området. En modernisering af taxiloven betyder, at styrelsen skal overtage opgaven med udstedelse af taxiførerkort

Læs mere

Vi er blevet SKI-leverandør på rammeaftale 02.17

Vi er blevet SKI-leverandør på rammeaftale 02.17 Vi er stolte af at kunne meddele, at vi er blevet SKI-leverandør på rammeaftale 02.17 om it-konsulentydelser til det offentlige. SKI laver indkøbsaftaler, der samler indkøb på tværs af det offentlige. De er dermed med til at gøre udbudsprocessen nemmere for offentlige virksomheder –

Læs mere

KC er kommet i luften med driften af Byg & Miljø

Knowledge Cube er kommet i luften med med driften af Byg & Miljø Så er vi kommet i luften med driften af Byg & Miljø efter et godt samarbejde med KOMBIT gennem de sidste 5 måneder samt en succesfuld transitionsweekend. Vi er glade for at være Byg & Miljøs nye leverandør,

Læs mere