CASE: UDVIKLINGSMÅL

Københavns Kommune (BIF) har iværksat Borgeren Ved Roret strategien, som berører jobcentrets kerneydelse, nemlig at hjælpe borgere hurtigst muligt i job gennem motiverende samtaler og professionel vejledning og rådgivning.

OM LØSNINGEN

SELVE LØSNINGEN

Knowledge Cube har udviklet løsningen Udviklingsmål i tæt samarbejde og dialog med Københavns Kommune. Løsningen er en webløsning der understøtter brugerdialog mellem borgere, sagsbehandlere og leverandører af kursustilbud i Københavns Kommune. Løsningen giver borgere et målrettet overblik over muligheder, inspirationslink og ikke mindst mulighed for at fremsende input til samtalen med jobkonsulenten. Løsningen er blevet udviklet med udgangspunkt i, at borgeren i størst og muligt grad selv skal gribe roret i deres sagsforløb og har korteste vej til job og uddannelse.

Løsningen understøtter desuden jobkonsulenten i samtalen med borgeren gennem målgrupperettede spørgsmål, vurderinger og indsatsmodeller. Job konsulenten har mulighed for at forberede sig til samtalen gennem tidligere vurderinger af borgeren og visning af borgerens egne input.

Læs mere om løsningen her  

RESULTAT

De ledige får et overblik over netop deres muligheder for job og uddannelse, så de er klædt bedre på til mødet med jobcentret og får et realistisk og relevant grundlag for at komme med sine egne bud på, hvad der skal ske for at komme i arbejde. 

Jobkonsulenten har fået et samtaleværktøj, som kan bruges til at hjælpe borgere hurtigst muligt i job gennem motiverende samtaler og professionel vejledning og rådgivning.

Citat

“Borgeren ved Roret handler om at skræddersy en individuel indsats til hver enkelt borger.”

Marie Hertz, Projektleder - Københavns Kommune