Case: EØS

EØS er en webbaseret portalløsning, oprindeligt udviklet af Rambøll og KMD til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, men som nu supporteres og vedligeholdes af Knowledge Cube i et stærkt samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

EOS

OM LØSNINGEN

SELVE LØSNINGEN

EØS-løsningen sikrer at arbejdsgivere hurtigt og effektiv kan indberette tidligere ansattes arbejdsperioder, løn og årsagen til arbejdets ophør. A-kassen eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan på baggrund af disse oplysninger udstede et dokument PD U1, som bekræfter perioder med arbejde i Danmark og evt. perioder med medlemskab af dansk a-kasse.

Dokumentet kan herefter benyttes for at opnå ret til arbejdsløshedsydelser i et andet EØS-land. Arbejdsgivere er forpligtet til at afgive oplysningerne. I modsat fald kan de blive anmeldt til politiet, og risikere bødestraf. Løsningen integrerer direkte til andre systemer, herunder styrelsens eget Det Fælles Datagrundlag (DFDG), deres journaliseringssystem F2 samt virk.dk, CVR-registret og e-indkomst.